Evakuační systémy

APS® evakuační systém a normy EN 54-16 a ČSN EN 60 849.   ..:: CERTIFIKOVÁNO ::..

Evakuační systémy jsou primárně určeny rozhlasové vysílání jasných a vyčerpávajících informací o nouzových opatřeních. Musí být dosaženo následujících cílů:

 • Osoby v dotčeném objektu musí okamžitě vědět, co se děje
 • Zabránění panice, chybným reakcím a drastickému snížení rychlosti evakuace
 • Díky přednahraným zprávám vždy přesně informovat dle specifických podmínek daného úseku v rámci celého objektu
 • Dodatečně umožnit předávání aktuálních informací zasahujících jednotek HZS
 • Funkčním a spolehlivým zařízením chránit lidské životy!

Evakuační zvukové systémy jsou důležitou součástí plánů na ochranu osob. Proto pro takové systémy platí požadavek na 100% připravenost. A to je přesně to, co je možné docílit dodržením norem.

Jaké jsou klíčové body normy ČSN EN 60 849?

 • Kontinuální autodiagnostika všech částí systému, které jsou nezbytné pro evakuační hlášení tak, aby byl systém kdykoliv 100% připraven
 • Eventuální závady systému musí být dostatečně zřetelně signalizovány obsluze systému
 • Kontrola mikrofonních jednotek, odkud je prováděno evakuační hlášení – včetně pouzdra cívky mikrofonu
 • Kontrola všech vstupních, zdrojových, popř. funkčních modulů, které se podílí na evakuačním hlášení
 • Kontrola výstupních zesilovačů a přepnutí na záložní systém v případě poruchy
 • Kontrola všech reproduktorových linek včetně kontroly jednotlivých reproduktorů

Jaké jsou klíčové body normy EN 54-16?

 • Jedná se o normu, která je od března 2011 ve všech zemích EU jedinou platnou normou pro nouzové zvukové systémy
 • Na evakuační systém jsou kladeny stejné nároky, jako na ústřednu EPS - např. napájení nebo funkčnost
 • Norma jednoznačně stanoví, jaké parametry musí splňovat jednotlivé prvky nouzového zvukového systému a metodiku jejich ověřování
 • Výrobce musí prokázat certifikátem nezávislé laboratoře shodnost svého výrobku s podmínkami této normy
 • Certifikát může vystavit pouze nezávislá laboratoř akreditovaná orgány EU
 • Jen tak lze zajistit, že instalované nouzové zvukové systémy budou svojí činností zajišťovat 100% ochranu životů osob

Protože systém APS všechny tyto parametry splňuje, může se jako jeden z prvních systémů prokázat certifikátem o shodě s normou EN 54-16 od EU akreditované laboratoře. Certifikát o shodě s normou ČSN EN 60 849 je dnes již samozřejmostí.

 Menu

Technická podpora:

Své otázky, přání a požadavky na technickou
podporu prosím směrujte na e-mail
info@dvaudio.cz,
či případně volejte na telefonní číslo
233 544 568.

© 2016 DV audio s.r.o., všechna práva vyhrazena